Preguntes Més Freqüents

Què es necessita per fer un vídeo accessible?

Si voleu crear un vídeo accessible, heu de tenir presents els requeriments següents:

  • Subtítols del vídeo, amb la possibilitat d'incloure-hi diverses llengües.
  • Audiodescripció.
  • Possibilitat de reproduïr-lo amb reproductors de vídeo accessibles.
  • Enregistrament en un format adequat.

Addicionalment, el vídeo pot estar enregistrat amb doblatge a la llengua de signes.

Per què calen vídeos accessibles?

El vídeo és un dels elements multimèdia més presents a la web. És per això que aquest contingut multimèdia s'ha de fer accessible per a persones amb discapacitat amb el seguiment d'estàndards amb les pautes d' accessibilitat al contingut web.

Formats i eines que ajuden a l'accessibilitat.

Per als vídeos:

  • Format "MP4". El programa Handbreak és de molta utilitat.
  • Format "OGG". L'extensió de Firefox Fireogg també és de gran ajuda.

Per als subtítols cal utilitzar el format WebVTT per a l'arxiu de text pla.

Què s'entèn per SUBTÍTOL?

Els subtítols són un complement imprescindible per al contingut de vídeo per a les persones amb sordesa. També ajuden en el cas de desconeixement de l’idioma del vídeo i en situacions de silenci forçat o ambients sorollosos. A més, els subtítols faciliten la recuperació del contingut de vídeo perquè permeten cerques de text.

Es poden distingir dos tipus principals de subtítols:

  • El subtítol de text que transcriu els diàlegs en una altra llengua.
  • El subtítol enfocat especialment a persones sordes, que no només transcriu el diàleg sinó també veus en off, informació sobre personatges, efectes sonors, elements supralingüístics, etc.

Què s'entèn per AUDIODESCRIPCIÓ?

L’audiodescripció consisteix en una banda sonora addicional, que es pot escoltar o no, per suplir la informació donada amb les imatges. Així, l’audiodescripció informa de canvis d’escena, d’accions clau, d’escenografia i d’aparença dels personatges i està especialment pensada per a persones cegues. L’audiodescripció no només s’usa en el vídeo sinó també en teatres o altres esdeveniments amb contingut visual i sonor.

La següent norma dóna pautes per crear audiodescripcions: