Motivació

El vídeo és un dels elements multimèdia més presents a la web. És per això, que aquest contingut multimèdia ha de ser accessible per a persones amb discapacitat, fet que s'assoleix amb l'aplicació d'estàndards i amb les pautes d’accessibilitat al contingut web.

Per poder fer accessible el contingut multimèdia és necessari proporcionar de manera sincronitzada contingut alternatiu, per exemple, els subtítols, l'audiodescripció o la transcripció. Així, gràcies a aquestes alternatives, els usuaris sords o els que no poden accedir al canal d'àudio pel context d'ús, a través dels subtítols podran accedir al contingut. De la mateixa manera els usuaris cecs o els que no poden accedir al canal visual podràn servir-se de l'audiodescripció.

 • diapositiva1
 • diapositiva2
 • diapositiva3
 • diapositiva4
 • diapositiva5
 • diapositiva6
 • diapositiva7
 • diapositiva8
 • diapositiva9
 • diapositiva10
 • diapositiva11
 • diapositiva12
 • diapositiva13
 • diapositiva14
 • diapositiva15
 • diapositiva16
 • diapositiva17
 • diapositiva18

A més a més dels requisits per al contingut, també s’han de tenir en compte uns mínims per a diferents components interdependents, com per exemple, els referents als agents d'usuari web (navegadors, reproductors o productes de suport). Així, s’ha de garantir l'accessibilitat al contingut, però també és fonamental que els reproductors permetin un accés al contingut multimèdia a través d'una interacció agradable i efectiva amb l'usuari.

Encara que els problemes d'accessibilitat al contingut multimèdia es poden atribuir principalment a la inexistència de les alternatives accessibles, altres vegades poden ser deguts a barreres ocasionades pel reproductor utilitzat.

Un altre cas preocupant de la web es produeix quan l'usuari no té el programari necessari per reproduir un vídeo i no sap com instal•lar-lo o utilitzar-lo, a causa de la diversitat tecnològica en l'àmbit multimèdia. Per evitar aquestes situacions, els reproductors han de ser desenvolupats d’acord amb les pautes d’accessibilitat per a agents d’usuari de la WAI. A més, cal tenir en compte altres criteris basats en estudis per intentar oferir solucions actuals d'accés universal a l'usuari. És imprescindible, doncs, que els professionals involucrats en el desenvolupament de webs es vagin familiaritzant amb les pautes UAAG, així com amb els reproductors existents parant compte que siguin capaços de reproduir contingut multimèdia accessible.