Projecte de vídeos accessibles

Podeu descarregar els subtítols i el vídeo (en format MP4, Ogg o Webm) o veure'l a Universal subtitles i a YouTube.

Aquest web recull el resultat del projecte de Millora de la Qualitat Docent (MQD) "El vídeo sense barreres com a suport per a la docència en l'educació superior". El projecte és el fruit d'anys de recerca i formació en un àmbit tan necessari com és l'accessibilitat a les TIC, que intenta eliminar les barreres que imposa la tecnologia, especialment a les persones amb discapacitats. Aquesta és una de les nostres línies de recerca i una de les nostres motivacions com a professors.

El resultat presentat és conseqüència d’un treball que ve de lluny, que té com a objectiu principal donar suport als usuaris editors de contingut digital (documents de text, presentacions, pàgines web i contingut multimèdia) perquè, aplicant principis d’accessibilitat en l’edició dels documents, aquest contingut ofereixi informació fàcil de percebre, fàcil d’interactuar-hi i comprensible, de manera que les persones amb discapacitat puguin utilitzar-los i accedir al seu contingut sense cap tipus de dificultat.

El treball s'inicia el 2009 amb la col·laboració de la unitat UdLxTothom quant s'edita la “Guia de contingut digital accessible”. Aquesta acció es va enfocar inicialment a donar suport a docents amb necessitat de proporcionar material accessible als seus estudiants. El resultat final, però, és d’ús generalitzat, i dóna pautes d’edició accessible en formats "habituals" (MS Word, OpenOffice, MS PowerPoint o PDF). Al mateix temps, proporciona suport equivalent als editors web utilitzats en plataformes digitals, com ara, Sakai i OpenCMS.

Aquesta nova guia representa un pas endavant, enfocat aquest cop a l’edició de vídeo digital accessible. A l'gual de les guies anteriors, el públic destinatari és el professorat universitari, però és perfectament vàlida per qualsevol persona que vulgui crear o editar vídeos digitals accessibles.

La guia consta de diversos documents en format PDF i aquest web que es complementen per donar pautes, recomanacions i exemples necessaris per poder mostrar informació en format de vídeo digital accessible per a les persones amb diferents discapacitats.

El projecte, es planteja com una prova pilot per facilitar la introducció del vídeo sense barreres com a suport per a l'ensenyament presencial i semipresencial en els ensenyaments superiors i en la difusió de les bones pràctiques resultants de l'experiència. Malgrat que els objectius inicials tenen un focus docent, tothom pot aplicar aquests resultats en qualsevol context que requereixi la creació de recursos en vídeo digital accessibles per a persones amb discapacitats.